Termeni


EN


By using topvot.ro you are agreeing to the following Terms of Service. We may terminate or suspend access to our Service immediately, without prior notice or liability, for any reason whatsoever, including without limitation if you breach the Terms.

VOTING
Please read our voting rules here.

SERVER CONTENT
You are only permitted to add a server to topvot.ro if you are the owner of the server or if you have been given explicit permission by the owner. You may only create one listing for the same server, multiple listings will be removed. Once a server has been added you agree that topvot.ro can make regular attempts to gather and store data from your server (players online, version etc…) and display this on our website. As a server owner you agree not to upload any hacking, pornographic, illegal, racist or hateful content as part of the server details (banner, name, description etc…).

REMOVAL OF SERVERS
topvot.ro reserves the right to remove any server at any time with or without prior notice. A server may be removed for a number of reasons including, but not limited to:

Inappropriate server details (banner, name, description etc…)
Abuse of the voting system
Low uptime (servers with downtime of 30 days are automatically removed.)
In addition, we reserve the right to modify or remove individual server details (banner, name, description etc…) without prior notice when they are deemed inappropriate but not to the extent that warrants a complete removal of the server.

ADVERTISEMENTS
We reserve the right to change the method by which advertising slots are allocated from month to month and also the quantity and nature of the slots. Payments can be made using PayPal. Advertising slots are non-refundable and are provided 'as-is' with no guarantee of uptime or site traffic included.
Advertisement content is third-party and not endorsed by us in any way. Please see our privacy policy for more information.

WARRANTY DISCLAIMER
There are no warranties of any kind with respect to this website.

CHANGE OF TERMS
We reserve the right to change these terms of service at any time with or without notice.

Last Revision: 1.2.2021

 


RO


Prin utilizarea topvot.ro sunteți de acord cu următorii Termeni și condiții. Putem închide sau suspenda accesul la Serviciul nostru imediat, fără notificare prealabilă sau răspundere, indiferent de motiv, inclusiv fără limitare dacă încălcați Termenii.

VOT
Vă rugăm să citiți regulile noastre de vot aici.

CONȚINUTUL SERVERULUI
Vi se permite să adăugați un server la topvot.ro numai dacă sunteți proprietarul serverului sau dacă vi s-a acordat permisiunea explicită de către proprietar. Puteți crea o singură listă pentru același server, mai multe listări vor fi eliminate. Odată ce a fost adăugat un server, sunteți de acord că topvot.ro poate face încercări regulate de a aduna și stoca date de pe serverul dvs. (jucători online, versiune etc ...) și să le afișeze pe site-ul nostru. În calitate de proprietar de server, sunteți de acord să nu încărcați conținut hacking, pornografic, ilegal, rasist sau urăsc ca parte a detaliilor serverului (banner, nume, descriere etc ...).

ÎNLOCUIREA SERVICIILOR
topvot.ro își rezervă dreptul de a elimina orice server în orice moment cu sau fără o notificare prealabilă. Un server poate fi eliminat din mai multe motive, inclusiv, dar fără a se limita la:

Detalii neadecvate despre server (banner, nume, descriere etc ...)
Abuzul sistemului de vot
Timp de funcționare redus (serverele cu perioade de nefuncționare de 30 de zile sunt eliminate automat.)
În plus, ne rezervăm dreptul de a modifica sau elimina detaliile individuale ale serverului (banner, nume, descriere etc ...) fără notificare prealabilă atunci când acestea sunt considerate necorespunzătoare, dar nu în măsura în care se garantează o eliminare completă a serverului.

PUBLICITĂȚI
Ne rezervăm dreptul de a modifica metoda prin care sunt alocate sloturile publicitare de la lună la lună, precum și cantitatea și natura sloturilor. Plățile pot fi efectuate utilizând PayPal. Spațiile publicitare nu sunt rambursabile și sunt furnizate „ca atare”, fără nicio garanție a timpului de funcționare sau a traficului site-ului inclus.
Conținutul publicitar este terță parte și nu este aprobat de noi în niciun fel. Vă rugăm să consultați politica noastră de confidențialitate pentru mai multe informații.

DECLARAȚIE DE GARANȚIE
Nu există garanții de niciun fel cu privire la acest site web.

MODIFICAREA TERMENILOR
Ne rezervăm dreptul de a modifica acești termeni și condiții în orice moment, cu sau fără notificare prealabilă.

Ultima revizuire: 1.2.2021